Usluge

Sigurnosno testiranje

Nudimo uslugu blackbox sigurnosnog testiranja web aplikacija, mreže i servisa. Svakom projektu pristupamo individualno.

Sistemska administracija

Uslugu postavljanja i održavanja servera nudimo manjim klijentima. Upoznati smo sa RHEL, CRUX i NetBSD operacijskim sustavima.