Uništavači dokumenata

HSM shredstar X6pro
Zadnji artikli na skladištu
uništavač dokumenata + CD medija, trakasti i poprečni rez, 2×15mm, razina sigurnosti E-2/F-2/O-1/P-5
211,14 €
HSM shredstar X5
Zadnji artikli na skladištu
uništavač dokumenata + CD medija, trakasti i poprečni rez, 4.5×30mm, razina sigurnosti E-2/F-1/O-1/P-4/
101,44 €
HSM shredstar X10
Zadnji artikli na skladištu
uništavač dokumenata + CD medija, trakasti i poprečni rez, 4.5×30mm, razina sigurnosti E-2/F-1/O-1/P-4
159,51 €
HSM shredstar S10
Zadnji artikli na skladištu
uništavač dokumenata + CD medija, trakasti rez, 6mm, razina sigurnosti E-2/O-1/P-2/T-1, kapacitet 18l
88,10 €
HSM securio C18
Zadnji artikli na skladištu
uništavač dokumenata, trakasti rez, 3.9mm, razina sigurnosti E-2/P-2/T-2, kapacitet 25l
368,64 €
HSM securio C18
Zadnji artikli na skladištu
 uništavač dokumenata, trakasti + poprečni rez, 1.9×15mm, razina sigurnosti E-4/F-2/P-5/T-5, kapacitet 25
453,10 €
HSM securio C16
Zadnji artikli na skladištu
 uništavač dokumenata, trakasti rez, 3.9mm, razina sigurnosti E-2/P-2/T-2, kapacitet 25l
235,11 €
HSM securio B34
Zadnji artikli na skladištu
uništavač dokumenata + CD medija, trakasti + poprečni rez, 4.5×30mm, razina sigurnosti E-3/F-1/O-3/P-4/T
1.172,12 €
HSM securio B24
Zadnji artikli na skladištu
 uništavač dokumenata + CD medija, trakasti + poprečni rez, 4.5×30mm, razina sigurnosti E-3/F-1/O-3/P-4/T
664,24 €
HSM securio B24
Zadnji artikli na skladištu
uništavač dokumenata, trakasti + poprečni rez, 1.9×15mm, razina sigurnosti E-4/F-2/P-5/T-5, kapacitet 35
699,62 €
HSM securio AF150
Zadnji artikli na skladištu
uništavač dokumenata + CD medija, trakasti + poprečni rez, 4.5×30mm, razina sigurnosti E-3/F-1/O-3/P-4
645,98 €
HSM securio AF100
Zadnji artikli na skladištu
uništavač dokumenata, trakasti + poprečni rez, 4×25mm, razina sigurnosti E-3/F-1/P-4/T-4, automatski u
385,76 €